Race Page 30

Thanks Brad Goodenbour for this Great Picture! 

1972 BRUT
Thanks Brad Goodenbour for this Great Picture! 

1973 SNO JET - THUNDERJET 

1973 MOTO SKI 

1973 SPEEDWAY 

1973 POLARIS