Photo Page 16

1972 MASSEY FERGUSON - SKI WHIZ


1970 Polaris Charger


1970 Chaparral


1974 MASSEY FERGUSON - SKI WHIZ1969 Fox Trac